Popüler Yeniler
Reklamlar

Eski Türk askerlerinin küpe takmasının muhteşem nedeni. Türklerde küpe geleneği.

Ne güzel törelerimiz, ne güzel ve ince düşünceli atalarımız var bizim…

Eski Türk askerlerinin küpe takmasının muhteşem nedenini okuyunca atalarımızla övünç duyacaksınız…

Kıpçak töresinde bilgece kanunlar koyulmuştu ve ülkedeki herkes evladı için yaşardı.
Onlar için kaygının en büyüğü gösterilirdi.

Daha sonrasında atasına sahip çıkabilmesi için çocuğu koruyabildiği en üst düzeyde koruyup dirayetli tutmaya çalışırlardı.

Ailede küçük oğul baba evinde kalıp atasına, anasına yardım eder büyük oğul ise genelde orduda hizmet ederdi.

Herhangi bir sebeple ailede tek oğul olursa/kalırsa delikanlının kulağına bir küpe takılırdı.
Askerde komutan küpeli askeri görünce onu tehlikeli görevlere vermezdi çünkü Türk töresi ona bu yetkiyi vermez ve soyun devamı için korumasını emrederdi.

Soyu içerisinde sonuncu erkek olan kişi ise kulağında iki küpe taşırdı.
Türk töresi, soyunu sürdürebilmesi için onu bilhassa korurdu.

Orduda herkesin hizmet etmesini zorunlu kılan zamanlarda erkekler için askerlik mecburi ve şerefli bir hizmetti ve askerliğini yapmamış erkeğe kız bile verilmezdi.Kız vermeyi bırakın, kızlar askerlik yapmamış erkeği var bile saymazlardı.

Küpe, böylesine sert ve kesin törenin hüküm sürdüğü Türk topraklarında bir ailenin neslini sürdürebilme imkanını koruması açısından cengaverler için sadece toplumsal bir nişan görevi görmüştür.

Atalarımız Nasıl Giyinirlerdi?
-Atalarımız sakallarını kazıtır, bıyığa ise önem verir, bıyık bırakırlardı. Bıyık bırakmak bir zorunluluk değil bir tercihti. Bıyık bırakmayan Türkler de vardı. Hafif sakal bırakmak da bu tercihlerden bir tanesiydi.

-Saçlar genelde uzun tutulur. Omuz başına veya omuzu geçecek şekilde uzatılırdı. Bazı Türk savaşçıların uzun saçlarını yanlardan ördükleri de görülürdü.

-Başa genelde koyun derisinden, kakım ve samur postundan yapılan tepesi sivri veya düz börk, üç dilimli taçlar ile tepesi düz ve yuvarlak başlıklar giyerlerdi. Bazen de uzun ipekli bez parçalarını birkaç defa dolanacak ve arkaya sarkıtacak biçimde pay bırakarak başlarına sararlardı.

-Eski Türklerde küpe önem atfedilen bir aksesuardı. Erkek savaşçıların bazılarının da küpe taktığı biliniyor. Yalnız kadın ve erkeklerin taktıkları küpeler arasındaki farklılıkları bilemiyoruz.

-Yüzük takmak Türk erkek ve kadınlarının vazgeçilmezlerindendi. Yüzük genelde yüzük parmağına veya baş parmağa takılırdı.

-Kadınların taktığı bilezikler burma, akarsu, akıtma, dilmiç, kabara, şeve, tor, yandım, kol bağı ve kolçak gibi isimlerle isimlendirilirdi. Bazı erkek savaşçılar deri veya metalden yapılma bileklik ve pazubant takarlardı.

-Eski Türkler eyer çantasına yançık derlerdi.

-Eski Türkler boyun bağı da kullanırlardı.

-Pantolonun mucidi atalarımızdır. Pantolonlar ketenden, deriden, yünden ve kumaşlardan imal edilirdi. Pantolonlar ata binmeye, savaşmaya ve rahat hareket etmeye uygun bollukta imal edilirdi.

-Çizmeler tam (tomak) ve yarım boy (edik) olmak üzere keçe ve deriden imal edilirdi.

-Eski Türkler ayakkabıya başmak, edik, çarık, çedik, sokman, oltan (ortan), kaloş ( galoş) derlerdi.

-Eski Türkler kış aylarında kürk de giyerlerdi.

-Bazı Türkler, elbiselerini gümüş ve altın işlemelerle süslerlerdi. Ama sadelik genelde tercih edilen bir durumdu. Savaş elbiseleri sade, rahat, hareket ve manevra imkanı sağlayan elbiselerdi.