Popüler Yeniler
Reklamlar

Abdülhamid hayranlarına belgelerle yanıt verildi: Türkiye'nin iki katı!

Murat Bardakçı, II. Abdülhamid döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye'nin iki katı olduğunu ifade etti.

Osmanlı Devleti’nden söz açıldığında İslamcıların akıllarına ilk olarak çöküş dönemi padişahlarından II. Abdülhamid’in gelmesi dikkat çekiyor. AKP hükümeti tarafından da sık sık dile getiren Sultan Abdülhamid’in ölüm yıl dönümünde anmalar yapılırken, devlet kanalı TRT’de Abülhamid’in hayatını konu alan dizi yayınlanıyor.
Yazar Murat Bardakçı Habertürk’te yayınlanan 'Tarihin Arka Odası' programında, Sultan Abdülhamid’in 33 yıllık iktidarında tek karış toprak kaybedilmemiştir" diyenlere belgelerle çok sert yanıt verdi. Murat Bardakçı, Abdülhamid’in 33 yıllık saltanat döneminde Osmanlı’nın, Tunus, Mısır, Kıbrıs, Sırbıstan, Karadağ ve Romanya olmak üzere 1 milyon 592 bin 806 kilometre kare toprak kaybettiğini söyledi. Bardakçı, Sultan Abdülhamid’in döneminde kaybedilen toprakların, bugünkü Türkiye’nin iki katı olduğunu da ifade etti.ABC


Osmanlı Devletinin yabancılara sattığı topraklarBir süredir Osmanlı Devleti ve padişahlarıyla ilgili yıllardır saklanan gerçeklere köşemizde yer vermeye çalışıyoruz. Esasında objektif tarihçilerin bildiği fakat müfredatta olmaması ve daha önemlisi kınanma korkusu yüzünden dile getiremediği hadiseler artık tv ekranlarında konuşulmaya başlandı.

Bu başarı şüphesiz Yeni Mesaj Gazetesinin medyadaki gücüdür.

Osmanlı Devleti’yle ilgili bilinmesi gereken en önemli konulardan biri de Yahudi Rothschild hanedanı ve Batı’dan aldıkları borçların akabinde yabancılara toprak satışı kanunun yürürlüğe girmesidir.

16 Haziran 1869’da ‘Ecanibe Toprak Satışı’ isimli kanun yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna göre ecnebiler Hicaz vilayeti dışında kalan Osmanlı topraklarında mülk edinebileceklerdi. Daha önce köşe yazılarımda ifade ettiğim gibi, bu kanun Rothschild ailesinin Filistin’den satın aldığı topraklar için eşi bulunmaz bir kolaylık olmuştur. (Necip Chiha, Osmanlı Devleti’nde Gayr-i Menkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu, Çev. Halil Cin; AÜHF Dergisi 1967, sayı 24, s.246-274- Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu).

Rothschild ailesi bizzat Filistin’den ilk araziyi 1882’de, ilişkilerini en sıkı yürüttüğü padişah olan II. Abdülhamid döneminde almıştır. Fakat kanunun yürürlüğe girmesinden bu yıla kadar çeşitli yollarla yüz binlerce dönüm arazi satın almıştır. 1918 yılı kayıtlarına göre Filistin’in 7.120.000 dönüm tarıma elverişli topraklarından 650.000 dönümü Musevilere aittir. (Fahir Armaoğlu, Filistin Meselesi ve Arap-İsrail Savaşları 1948-1988, Türkiye İş Bankası Yayınları, İkinci Baskı, Ankara, 1991, s. 26).

“İsrail 1948’de kuruldu” diyenler Yahudilerin o bölgeye nasıl yerleştiği konusunu cahilliklerinden mi yoksa hainliklerinden mi görmezden geliyorlar orası bilinmez.

Örnek olarak Kudüs’te Kaymakam Mülazımı olarak görev alan Boyacıyan Mihran Efendi Filistin’de bulunan Yahudilerin yayılmacı politikaları hakkında 27 Eylül 1891 yılında yazdığı mektupla dikkati çekmiş ve alınması gereken tedbirleri ifade etmiştir. Mihran’a göre Gazze ve Yafa sahili arasındaki arazilerin %50’sini Yahudiler satın almıştır. Kolonileştirilen köylerde 2 milyon kök üzüm asması mevcuttur. Boyacıyan Mihran mektubunda ‘Bu gidişatla Ben-i İsrail Devleti topla tüfekle değil, tasarruf-ı arazi vasıtasıyla kurulacaktır’ uyarısında bulunmuştur ve sonraki gelişmeler onu haklı çıkarmıştır. (Necip Chiha, Osmanlı Devleti’nde Gayr-i Menkul Mülkiyeti Bakımından Yabancıların Hukuki Durumu, Çev. Halil Cin; AÜHF Dergisi 1967, sayı 24, s.246-274- Rothschildler ve Osmanlı İmparatorluğu).

Atatürk, Osmanlı Devleti’nin başına gelen Batı kaynaklı felaketlerden ders aldığı için Türkiye Cumhuriyeti’nde yabancıya toprak satışını son derecede zorlaştırmıştı. 1924 yılında çıkarılan 442 sayılı köy kanununun 87. maddesi ile yabancıların (gerçek ve tüzel kişi) köylerde arazi ve emlâk almaları yasaklandı.

Günümüz iktidarı ise 29.12.2005 tarihinde 5444 sayılı kanunda yaptığı değişimle yabancılara toprak satışını ve 2004’te yürürlüğe giren 5177 sayılı yasayla maden çıkarmayı serbest bırakmıştır.

2012 yılında Çevre Bakanı’nın verdiği bilgiye göre 2002-2011 yılları arasında yabancılara satılan toprak miktarı 18.4 milyon m2’dir. Bu oranın günümüzdeki miktarını siz tahmin edin.

Biz Osmanlı Devleti’nin saklanan yüzünü anlattıkça Yeni Osmanlıcılar hop oturup hop kalkıyorlar, fazla değil, 150 yıllık bizden saklanan gerçek tarihimizi bilirsek eğer Osmanlı Devleti’ni çöküşe sürükleyenlerle, 15 yıldır türeyen Yeni Osmanlıcıların ortak emellerini anlamak işten bile olmayacaktır.

Osmanlı Devleti’ni çöküşe sürükleyen sebeplerin sanki planlı bir şekilde son 15 yılda tekrar nüksetmesi ve bunu yapanların Osmanlı’yı geri getireceğiz diye haykıran kesim olması sizce sadece tesadüften mi ibarettir?


Furkan talay

Yeni mesaj gazetesi